Target ProductBenchmarks
.NET Framework 4.0
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Classified)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Public)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Classified)
 • Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Public)
 • Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Classified)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Public)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Sensitive)
Google Chrome
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Sensitive)
Internet Explorer 8
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Classified
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Classified)
Internet Explorer 9
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Classified)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Classified)
Internet Explorer 10
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Sensitive)
Microsoft Office 2007
 • DISA Gold Office 2007
Windows 2000
 • DISA STIG 2000 Security
Windows 2003 Server
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
Windows 7
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Classified
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Classified
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Sensitive)
Windows 8
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Classified
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Classified
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Sensitive)
Windows Server 2008
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Classified
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
Windows Server 2008 R2
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG) (MAC-1_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-1_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG MAC-1_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-3_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG MAC-3_ Sensitive)
Windows Vista
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG Vista Security
Windows XP
 • DISA STIG XP Security
 • Windows XP STIG (MAC-1_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Classified)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Classified)
Windows XP Pro SP2
 • Symantec Virus Software DISA-Gold
Windows 2012 R2
 • DISA STIG XP Security
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
Windows 2012
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-3_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-3_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-3_Classified)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-2_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-2_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-2_Classified)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-1_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-1_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-1_Classified)
Windows 8/8.1
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Classified)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Classified)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Classified)
Target ProductBenchmarks
.NET Framework 4.0
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Classified)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Public)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Classified)
 • Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Public)
 • Net Framework 4.0 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Classified)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Public)
 • Dot Net Framework 4.0 STIG (MAC-3_Sensitive)
Google Chrome
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Classified)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Public)
 • Google Chrome v23 Windows STIG (MAC-3_Sensitive)
Internet Explorer 8
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-2_Classified
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Sensitive)
 • DISA STIG IE8 (MAC-3_Classified)
Internet Explorer 9
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-2_Classified)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Sensitive)
 • DISA STIG IE9 (MAC-3_Classified)
Internet Explorer 10
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-1_Sensitive)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-2_Sensitive)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Classified)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Public)
 • DISA STIG IE10 (MAC-3_Sensitive)
Microsoft Office 2007
 • DISA Gold Office 2007
Windows 2000
 • DISA STIG 2000 Security
Windows 2003 Server
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2003 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2003 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
Windows 7
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Classified
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Classified
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 7 STIG (MAC-3_Sensitive)
Windows 8
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Classified
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Classified
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 8 STIG (MAC-3_Sensitive)
Windows Server 2008
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2008 Member Server STIG (MAC-3_Classified
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2008 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
Windows Server 2008 R2
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG) (MAC-1_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Classified)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Public)
 • Win 2008 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-1_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG MAC-1_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-2_ Sensitive)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG (MAC-3_ Public)
 • Win 2008 R2 Member Server STIG MAC-3_ Sensitive)
Windows Vista
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Public)
 • Win Vista STIG (MAC-1_ Sensitive)
 • Win Vista STIG (MAC-1_Classified)
 • DISA STIG Vista Security
Windows XP
 • DISA STIG XP Security
 • Windows XP STIG (MAC-1_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-1_Classified)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-2_Classified)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Public)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Windows XP STIG (MAC-3_Classified)
Windows XP Pro SP2
 • Symantec Virus Software DISA-Gold
Windows 2012 R2
 • DISA STIG XP Security
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 R2 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 R2 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
Windows 2012
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 Member Server STIG (MAC-1_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-3_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-2_Classified)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Sensitive)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Public)
 • Win 2012 Domain Controller STIG (MAC-1_Classified)
Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-3_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-3_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-3_Classified)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-2_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-2_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-2_Classified)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-1_Sensitive)
 • Microsoft Lync 2013 STIG(MAC-1_Public)
 • Microsoft Lync 2013 STIG (MAC-1_Classified)
Windows 8/8.1
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-3_Classified)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-2_Classified)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Sensitive)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Public)
 • Windows 8/8.1 (MAC-1_Classified)
Target ProductBenchmarks
Windows XP
 • NIST 800-68 XP Systems
Target Product Benchmarks
Internet Explorer 8
 • USGCB IE 8
Internet Explorer 7
 • USGCB IE 7
Windows 7 X64
 • USGCB Win7-x64 Firewall
 • USGCB Win7-x64
 • USGCB Win7-x64 Energy
Windows 7 X32
 • USGCB Win7-x86 Firewall
 • USGCB Win7-x86
 • USGCB Win7-x86 Energy
Windows Vista
 • USGCB Windows Vista
 • USGCB Windows Vista Energy
 • USGCB Windows Vista Firewall
Windows XP
 • USGCB Windows XP
 • SGCB Windows XP Firewall
Target Product Benchmarks
Office 2007
 • SCAP Office 2007